ALOHA ESILEHELE
POE ESILEHELE

BIC - WAVE PRO 8'10" x 30" - ´16

Täpsem info tootja VEEBILEHEL!