ALOHA ESILEHELE
POE ESILEHELE

BIC - ACE-TEC Wing Red 12'6" - ´16

Täpsem info tootja VEEBILEHEL!